Skip to main content

podujatie MAREENA
Škandinávsky kvíz/Scandinavian quiz/Скандинавська вікторина

2024-04-29-mareena-skandinavsky-kviz
Kategória:
komunitné podujatie
Dates
29. apríl 2024 07:35 - 20:00
Miesto konania:
287/8, Palárikova, Staré Mesto, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj, Západné Slovensko, 949 01, Slovensko
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie je vhodné pre cudzincov aj Slovákov. Podujatie je vhodné pre deti aj dospelých.

Ako dobre poznáš Škandináviu? Polárna žiara, vikingovia, fjordy, to je taký základ ktorý asi pozná skoro každý, ale čo ďalšie? Príď otestovať svoje vedomosti💭 do príjemného prostredia a spoznať nových ľudí.

🗺️Miesto: Bystrožrút Nitra, Palárikova 8, Nitra - mapa: https://maps.app.goo.gl/bpwssJA9aiNrYPmw7
⏰Čas: 18:00 - 20:00
🚪Vstup je voľný

🗣️Jazyk podujatia: anglicky s prekladom do slovenčiny, možnosť čiastočného prekladu do ukrajinčiny/ruštiny

🦸👫Prihlasovanie a rozdelenie do tímov: Na podujatie nie je potrebné dopredu sa prihlasovať alebo registrovať tímy, stačí prísť. Radi by sme počas tohto eventu nadviazali nové kontakty🙌 a vzťahy🤝, preto bude rozdeľovanie náhodné pomocou vyťahovania lístkov z klobúka🎩. Samozrejme, ak má niekto už zostavený svoj dream team✨ a chceli by sa zapojiť spolu, je to možné. Ozvite sa nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
🏠Kapacita na mieste je obmedzená priestorom na približne 5-6 tímov s počtom do 5 členov/členiek.

👑Okrem kvízu máme pre vás pripravený aj tzv. vikingský šach KUBB, ktorým nás prevedú naše priateľky z Nórska.

🎁Pre najšikovnejší tím, máme pripravené aj malé ceny.
Na mieste bude pripravený typický nórsky snack🧇🧈.

*Chceme mať spomienky, a preto sa na vás aj na tomto podujatí niekedy môžeme pozerať cez fotoaparát.

*Podujatie realizujeme v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Program angažovanosti realizuje svoje aktivity aj vďaka podpore Hewlett Packard Enterprise (HPE) a UNHCR.


How well do you know Scandinavia? Polar lights, vikings, fjords, that's the basics that almost everyone knows, but what else? Come test your knowledge💭 in a pleasant environment and meet new people.

🗺️Location: Bystrožrút Nitra, Palárikova 8, Nitra - map: https://maps.app.goo.gl/bpwssJA9aiNrYPmw7
⏰ Time: 18:00 - 20:00
🚪 Entry is free

🗣️Language of the event: English with translation into Slovak, possibility of partial translation into Ukrainian/Russian

👫Logging in and dividing into teams: There is no need to log in or register teams in advance for the event, just come. We would like to establish new contacts🙌 and relationships🤝 during this event, therefore the distribution will be random by drawing tickets from a hat🎩. Of course, if someone has already assembled their dream team✨ and would like to join together, it is possible. Let us know at Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
🏠The capacity is limited by space to approximately 5-6 teams with up to 5 members.

👑In addition to the quiz, we have also prepared the so-called Viking chess KUBB, which our friends from Norway will guide us through.

🎁 For the most skilled team, we also have small prizes ready.
A typical Norwegian snack will be prepared🧇🧈.

*We want to make memories, so sometimes we can look at you through the camera at this event as well.
*We organize the event in cooperation with our volunteers. The engagement program also implements its activities thanks to the support of Hewlett Packard Enterprise (HPE) and UNHCR.


Як добре ви знаєте Скандинавію? Північне сяйво, вікінги, фіорди — це те, що знають майже всі, а що ще? Приходьте перевірити свої знання 💭 в приємній атмосфері та познайомитися з новими людьми.

🗺️Місце: Bystrožrút Nitra, Palárikova 8, Nitra - map: https://maps.app.goo.gl/bpwssJA9aiNrYPmw7
⏰ Час: 18:00 - 20:00
🚪 Вхід вільний

🗣️Мова заходу: англійська з перекладом на словацьку, можливість часткового перекладу на українську/російську

👫Реєстрація та поділ на команди: на подію не потрібно авторизуватися чи реєструвати команди заздалегідь, просто приходьте. Ми хотіли б встановити нові контакти🙌 та стосунки🤝 під час цієї події, тому розподіл буде випадковим шляхом розіграшу квитків із капелюха🎩. Звичайно, якщо хтось уже зібрав свою команду мрії✨ і хоче об’єднатися, це можливо. Повідомте нас на Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
🏠Кількість місць обмежена приблизно 5-6 командами до 5 учасників.

👑Окрім вікторини, ми також підготували для вас т. зв Viking chess KUBB, по якому нас проведуть друзі з Норвегії.

🎁 Для найвправнішої команди ми також підготували маленькі призи.
Типову норвезьку закуску приготують на місці🧇🧈.

*Ми хочемо залишити спогади, тому під час заходу іноді будемо дивитися на вас через камеру фотооб'єктива.
*Реалізуємо захід у співпраці з нашими волонтерами. Програма залучення також реалізує свою діяльність завдяки підтримці Hewlett Packard Enterprise (HPE) та UNHCR.

 
 

Všetky termíny:

  • 29. apríl 2024 07:35 - 20:00
top