Skip to main content

Medzinárodná ochrana


Každý cudzinec môže na území SR podať žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Príslušné na prijatie žiadosti je Oddelenie azylu Policajného zboru v Humennom.

Oddelenie azylu PZ Humenné

Nemocničná 1

066 01 Humenné
tel: +421 96182 3241 

V prípade, ak cudzinec vstupuje na územie SR cez hraničný priechod, je príslušné na prijatie žiadosti o azyl oddelenie hraničnej polície na hraničnom priechode alebo v tranzitnom priestore letiska.

Medzinárodná ochrana sa poskytuje vo forme azylu, ak má žiadateľ opodstatnené obavy z prenasledovania v krajine pôvodu, alebo vo forme doplnkovej ochrany, v prípade reálnej hrozby vážneho bezprávia.  O poskytnutí medzinárodnej ochrane rozhoduje Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Azyl je udelený žiadateľovi, ktorý má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl je možné udeliť aj z humanitných dôvodov a z dôvodu zlúčenia rodiny.

Doplnková ochrana sa poskytne žiadateľovi, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia.

V prípade, ak potrebujete viac informácii, kontaktujte COMIN centrum.

poloha súvisiacich inštitúcií na mape:

  • Blue Dot COMIN
  • cudzinecká polícia
  • Úrad práce
aktualizované: 26.09.2022

SÚVISIACE INŠTITÚCIE

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Pivonková 6, 812 72 Bratislava


súvisiace dokumenty
na stiahnutie

Dohovor o právnom postavení utečencov 1951 a protokol 1967

top