Skip to main content

Informačné a poradenské služby


Informačné a poradenské služby

Informácie a poradenstvo poskytujeme cudzincom v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou, psychologickou pomocou, vzdelávaním, zamestnaním, sociálnou pomocou, voľnočasovými aktivitami a ďalšími potrebami súvisiacimi s ich životom a integráciou v Nitre.

top