Skip to main content

Motivujúce výzvy na granty podporujúce zaujímavé projekty v meste Nitra

| COMIN | aktuality
594 videní

Mesto Nitra a UNICEF ponúkajú mladým, nadšeným ľuďom a organizáciám jedinečné príležitosti realizovať svoje nápady a prispievať k lepšej budúcnosti svojho okolia prostredníctvom troch podporných grantových programov. Tieto programy neponúkajú len finančnú podporu, ale aj možnosť vybudovať silné komunity a zmeniť životy tých, ktorí ich najviac potrebujú.

1. Mladí nitrianski filantropi

Program „Mladí nitrianski filantropi“ je zameraný na podporu mladých jedincov vo veku 13-20 rokov z mesta Nitra, ktorí majú túžbu a nápad na realizáciu zmysluplných projektov vo svojom okolí. Cieľom tohto programu je podnietiť mladých ľudí k dobrovoľníctvu a filantropii, a tým vytvoriť pozitívne zmeny v ich komunite. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 600 €.

Viac informácií o výzve nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/mladi-nitrianski-filantropi

2. Spoznajme sa 2024

Program Spoznajme sa je iniciatíva, ktorá sa zameriava na podporu sociálnej súdržnosti, inklúzie a zbližovania komunít žijúcich v meste Nitra. Tento program si kladie za cieľ zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov. S maximálnou podporou vo výške 2200 € na jeden projekt je táto výzva zameraná na organizácie s právnou subjektivitou a neformálne skupiny občanov.

Viac informácií o výzve nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/spoznajme-sa

3. Sociálna inklúzia

Program Sociálna inklúzia je zameraný na poskytovanie služieb sociálnej inklúzie pre ukrajinských odídencov v meste Nitra. Tento program má za cieľ vytvoriť vzájomné dobré vzťahy medzi odídencami a miestnou komunitou prostredníctvom dlhodobých programov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 12 000 € a môžu sa do nej prihlasovať renomované mimovládne neziskové organizácie.

Viac informácií o výzve nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/socialna-inkluzia

Prečo sa zúčastniť?

Tieto grantové programy nie sú len o finančnej podpore. Sú to príležitosti, ako premeniť váš nápad na skutočnosť a zmeniť svet okolo vás. Mladí nitrianski filantropi môžu získať finančnú pomoc na svoje projekty, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich komunitu. Program Spoznajme sa ponúka možnosť podporiť sociálnu súdržnosť a zlepšiť životy tých, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. A program Sociálna inklúzia umožňuje organizáciám vytvárať inkluzívne prostredie pre odídencov, čím prispievajú k budovaniu lepšej spoločnosti.

Nezmeškajte túto príležitosť! Prihláste sa a začnite svoju cestu k pozitívnej zmene vo vašej komunite ešte dnes.

 
top