Skip to main content

Predĺženie príspevku na ubytovanie

| COMIN | aktuality
490 videní

V čase, keď sa svet stretáva s humanitárnou krízou na Ukrajine, je dôležité, aby vlády prijímali opatrenia na ochranu a podporu tých, ktorí utiekli pred ozbrojeným konfliktom. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorý sa týka príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi, je jedným z takýchto krokov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 sa týmto návrhom ruší.

Na rokovaní vlády v stredu 20. marca 2024 predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok návrh na úpravu nariadenia vlády o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Ide o príspevok poskytovaný na základe zákona o azyle.

Vláda predĺžila poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca najdlhšie do 30. júna 2024, s tým že zjednotila výšku príspevku na 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca bez ohľadu na vek odídenca,

  • ak ide o ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ak sa ubytovanie neposkytuje na základe oprávnenia podľa živnostenského zákona (ubytovanie poskytujú právnické osoby), alebo
  • ak obce a vyššie územné celky ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

Príspevok za ubytovanie odídenca v bytoch a rodinných domoch zostáva nezmenený, bude sa poskytovať vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca bez ohľadu na vek odídenca.

Predĺžením poskytovania vyplácaného príspevku, vrátane úpravy výšky príspevku, sa okrem zabezpečenia bývania pre odídencov vytvorí priestor na prípravu potrebných legislatívnych zmien, na základe ktorých by pomoc poskytovaná odídencom v oblasti bývania mala byť adresná, a to najmä pre zraniteľné skupiny osôb, a ktoré  zabezpečia udržateľnosť takejto formy pomoci pre ďalšie obdobia.

zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 
top