Skip to main content

Naši partneri


hlavní partneri

Mesto Nitra spoločne s Nitrianskou komunitnou nadáciou vytvorilo a začalo budovať projekt komunitného centra, kontaktného miesta pre cudzincov v meste Nitra.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (angl. United Nations High Commissioner for Refugees, skratka UNHCR) je úrad OSN, ktorý poskytuje ochranu utečencom, ktorí ju nemajú vo vlastnej krajine.

Detský fond Spojených národov (UNICEF) je fond a organizácia založená Organizáciou Spojených národov 11. decembra 1946 a je zameraná na pomoc deťom. V roku 1965 získal UNICEF Nobelovu cenu.

Slovenská humanitná rada
Dlhodobo realizuje rôzne projekty zamerané na pomoc cudzincom žiadajúcim o medzinárodnú ochranu a na ich integráciu.
Spolupracuje s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov UNHCR.

Nitrianska komunitná nadácia poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji, podporuje verejnoprospešné aktivity. V súčasnosti pomáha aj zbierkami na pomoc ukrajinským utečencom.

partneri

v abecednom poradí

Preklady, úradné preklady a tlmočenie poskytujeme od roku 1997, prekladáme do a z viac ako 40 svetových jazykov, vrátane ukrajinského a ruského.
Tatranská mliekareň je výrobno-obchodná spoločnosť so sídlom v Kežmarku. Mliekareň ponúka široký sortiment mliečnych výrobkov, ktoré sú známe svojou excelentnou chuťou, produkty sú vyrobené z kvalitného slovenského mlieka a sú obľúbené u zákazníkov rôznych vekových kategórií.
Moderná filantropia nie je o rozdávaní peňazí alebo prezentovaní hotových riešení. Inšpiruje vás konať a zmeniť svoje životné postoje. Toto je svet, ktorý pomáhame budovať.

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky sa venuje sociálnej činnosti, záchranným a humanitárnym činnostiam, vzdelávaniu a ďalším projektom.

Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej.

Centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Centrum sa však vždy snaží o to, aby klienti dostávali kvalitnú, efektívnu právnu pomoc a aby ich materiálna núdza nebola prekážkou prístupu k spravodlivosti.

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia.

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Rázusova 7
949 01 Nitra

Naším cieľom je systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť. Naša práca vychádza z ľudskoprávnych princípov, akými sú rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a rozmanitosti spoločnosti.

Spoločnosť Daubert Cromwell patrí k celosvetovým lídrom vo výrobe a poskytovaní najefektívnejších a najznámejších inhibítorov korózie. Komunitné centrum podporuje materiálnou pomocou.

Našim poslaním je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb.
Divadlo v Nitre pôsobí od roku 1949, podľa Andreja Bagara sa volá od roku 1979. Od roku 1992 hráva v jednej z najväčších a najmodernejších divadelných budov na Slovensku.

Priestor pre DOMOFÁKOV aj pre všetkých návštevníkov, ktorí milujú kreatívne vyjadrenie v rôznych formách. Miesto, kde radi prídete tvoriť, vyrábať, učiť sa, stretnúť spriaznené duše alebo sa zabaviť sami, s priateľmi, rodinou či klientami.

Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku je neštátna – cirkevná organizácia, ktorú zriadila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.  V rámci svojej činnosti a pôsobnosti sa zaoberá sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou, zdravotníckou starostlivosťou, prevenciou...

Global Chalenges Local Solutions (GCLS) - "Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland". Community services and programs of social inclusion for Ukrainian war migrants in Nitra.

Veríme v ľudské práva a ich univerzálnosť, hodnoty ľudskej dôstojnosti a rovnosti. Preto presadzujeme transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snažíme sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov.

Tradičná remeselná pekáreň na sídlisku Chrenová, v ktorej si kúpite kváskový chlieb a iné dobroty.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingova 35
811 09 Bratislava

IOM podporuje humánnu a riadenú migráciu, ktorá prináša prospech všetkým.

Inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Územne pôsobí v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Cieľom Ligy za duševné zdravie je aktívna podpora duševného zdravia.

Prekladateľská agentúra, na trhu od roku 2008, poskytuje komplexné prekladateľské služby, úradné a súdne preklady, neúradné preklady, tlmočenie

Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sme nezisková organizácia, ktorej hlavnou myšlienkou je šíriť povedomie o dobrovoľníctve, sústavne sa venujeme náboru dobrovoľníkov.

O.Z. na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, Mestská tržnica Nitra.

Víziou združenia Pokoj a dobro je zmiernenie utrpenia utečencov a vytváranie podmienok k tomu, aby sa tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi.

Rotary International je medzinárodné združenie organizácií, ktorej cieľom je združovať obchodníkov a vedúce osobnosti na poskytovanie humanitárnych služieb, podporovať vysoké etické štandardy vo všetkých povolaniach a pomáhať budovať dobrú vôľu a mier vo svete.

Rotary International je medzinárodné združenie organizácií, ktorej cieľom je združovať obchodníkov a vedúce osobnosti na poskytovanie humanitárnych služieb, podporovať vysoké etické štandardy vo všetkých povolaniach a pomáhať budovať dobrú vôľu a mier vo svete.

Slovenský červený kríž

Slovenský Červený kríž je jediná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov.
Tesco je veľký reťazec obchodov, ktorý pôsobí na Slovensku od roku 1996. Pobočky sú rozmiestnené v každom regióne a ponúkajú rôznorodý sortiment pre zákazníkov.

“I have decided to create an entity for charitable purposes.”

THOMAS SILL

Zábavné centrum pre celú rodinu. Vstúpte do svetov, o ktorých sa vám len snívalo. Zažite virtuálne cestovanie po horách, prechádzku v podmorskom svete, naučte sa pracovať s priestorom počas kreslenia v 3D priestore a mnoho ďalšieho...

Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra

Povolenie na zamestnávanie cudzincov, informačné karty

We are For Good. Forever. What do you care about? We care about it too! No matter what you’re passionate about you can support it through The Winnipeg Foundation.

Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji.

top