Skip to main content

Asistenčné služby


Asistenčné služby

V rámci mesta Nitra poskytujeme odídencom z Ukrajiny asistenčné služby prostredníctvom kultúrnych mediátorov a sociálnych pracovníkov pri riešení rôznych životných situácii a problémov, súvisiacich s ich integráciou a životom na Slovensku. Asistenčná služba zahŕňa aj poskytovanie materiálnej a potravinovej pomoci. Asistenčné služby poskytujeme aj verejným a súkromným inštitúciám, zariadeniam, školám a iným subjektom, ktoré prichádzajú do styku s cudzincami.     

Súčasťou asistenčných služieb je detský kútik, kde sa môžu mamičky bezpečne postarať o svoje bábätká, nakŕmiť ich a prebaliť. Pokiaľ si potrebujú niečo vybaviť, môžu ich nechať na krátky čas (do 3 hodín) v starostlivosti našej pracovníčky. Detský kútik je vhodný pre všetky vekové kategórie detí, ktoré si môžu na určitý čas v príjemnom prostredí posedieť, porobiť si domáce úlohy, alebo si zahrať spoločenské hry s priateľmi, prečítať si dobrú knižku, prípadne si vyhľadať informácie na internete.

top