Skip to main content

O kontaktnom mieste pre cudzincov COMIN


video prezentácia kontaktného miesta pre cudzincov COMIN formou „PECHA KUCHA“

Pecha Kucha je japonský prezentačný formát s jednoduchými pravidlami „20 x 20“,
teda 20 sekúnd na každú z 20 fotiek v prezentácii.

top