Skip to main content
aktualizované: 01.12.2022

jazykové kurzy


Na tomto mieste sa nachádzajú len dlhodobé ponuky jazykových kurzov. Pokiaľ hľadáte aktuálne kurzy, do ktorých sa môžete prihlásiť, nájdete ich na tomto odkaze.

Otvorené ONLINE kurzy slovenského jazyka

  • bezplatné
  • bez vstupných testov
  • dostupné pre občanov krajín mimo EÚ a EHP, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt
  • kurzy sú určené pre dospelých účastníkov, ktorí sa ešte nezúčastnili týchto kurzov v minulosti (kurz NIE JE určený pre deti)

Slovenčina ako cudzí jazyk

YouTube kanál obsahuje zoznam krátkych videí, pridávaných na týždennej báze, ktoré jednoduchou a hravou formou pomáhajú cudzincom pri samoštúdiu slovenčiny.

Slovak Friends Language

Slovak Friends Language poskytuje zadarmo on-line jazykový kurz

For Ukrainian refugees / для украинских беженцев

UČÍME SA SLOVENČINU

Tento portál sa od iných učebných platforiem odlišuje najmä tým, že ponúka prácu s autentickými textami. A to nielen učiacim sa, ale aj vyučujúcim.

Mnohojazyčný portál na učenie sa slovenčiny

Portál obsahuje jazykové kurzy rôznych úrovní s mnohými cvičeniami, testami a slovníkmi – všetko, aby ste sa mohli zoznámiť s gramatikou, učiť sa nové slová, či dokonca prakticky komunikovať s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine. Okrem toho tu môžete nájsť aj rôzne informácie o Slovensku.

užitočné nástroje

aplikácia na automatický preklad rozhovoru

Odporúčaná prekladateľská aplikácia pre preklady všetkých jazykov do všetkých jazykov. Bezplatný hlasový prekladač všetkých jazykov, ponuka prekladača obrázkov cez OCR do textu a mnoho ďalšieho.

top