Skip to main content

Trvalý pobyt


V zákonom stanovených prípadoch môže cudzinec s poskytnutým dočasným útočiskom na Oddelení cudzineckej polície požiadať o trvalý pobyt v SR.

Trvalý pobyt nie je viazaný na konkrétny účel a poskytuje cudzincovi práva v podobnom rozsahu ako majú občania SR (napr. voľný vstup na trh práce, verejné zdravotné poistenie, nárok na sociálnu podporu, volebné právo na regionálnej úrovni, atď.). Trvalý pobyt sa udeľuje na 5 rokov alebo na neobmedzený čas, v závislosti od typu trvalého pobytu.

Typy trvalého pobytu sú trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a dlhodobý pobyt. Každý z typov trvalého pobytu je možné udeliť v prípade splnenia konkrétnych zákonom stanovených podmienok.

Doklady potrebné k žiadosti o trvalý pobyt:

  1. vyplnený formulár žiadosti
  2. dve fotografie (3 x 3,5 cm)
  3. kolok (v niektorých prípadoch)
  4. platný cestovný doklad
  5. doklad o ubytovaní
  6. dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu.

Viac informácií k trvalým pobytom nájdete na www.comin.sk.

V prípade, ak chcete získať viac informácii o trvalom pobyte, navštívte nás osobne v COMIN centre, kde vám poskytneme konzultáciu k podmienkam udelenia trvalého pobytu a s prípravou dokladov k žiadosti o pobyt.

poloha súvisiacich inštitúcií na mape:

  • Blue Dot COMIN
  • cudzinecká polícia
  • Úrad práce
aktualizované: 26.09.2022

SÚVISIACE INŠTITÚCIE

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

objednávací systém


Oddelenie cudzineckej polície Nitra

Rázusova 7, Nitra

územná pôsobnosť OCP PZ Nitra – okres Nitra, Hlohovec, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske


Oddelenie cudzineckej polície Nové Zámky

Bitúnkova 8, Nové Zámky

územná pôsobnosť OCP PZ Nové Zámky – okres Šaľa, Levice, Komárno, Nové Zámky


súvisiace dokumenty
na stiahnutie

Formulár žiadosti o trvalý pobyt

top