Skip to main content

UNHCR a UNICEF spustili nový program finančnej pomoci pre ekonomicky znevýhodnených

| COMIN | aktuality
569 videní

UNHCR a UNICEF spustili nový program finančnej pomoci. Prečítajte si viac o tomto programe a zistite, či spĺňate kritériá oprávnenosti:

Kritériá oprávnenosti

Na program finančnej pomoci budú zvážení len tí, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

 1. Oprávnené osoby a rodiny:

  • Prišli na územie Slovenskej republiky po 1. januári 2024.
  • Sú ekonomicky znevýhodnené (napríklad nemajú riadne zamestnanie alebo riadny zdroj príjmu alebo zdroj príjmu nižší ako životné minimum).
  • Nedostávajú podporu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 2. Okrem vyššie uvedených podmienok musia oprávnené osoby alebo rodiny spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • Ste osamelý rodič alebo sa staráte o 2 alebo viac detí.
  • Ste rodina s 3 alebo viacerými deťmi.
  • Ste osamelý rodič alebo rodina s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 3 roky.
  • Vy alebo dieťa vo vašej rodine ste považovaný za osobu so zdravotným postihnutím.
  • Máte 60 a viac rokov a nemáte v rodine pracujúcu dospelú osobu.
  • Máte vážny zdravotný stav.

Viac informácií nájdete tu.


UNHCR та UNICEF запустили нову програму грошової допомоги. Прочитайте більше про цю програму та дізнайтесь, чи відповідаєте ви критеріям відповідності:

Критерії відповідності

Тільки ті, хто відповідає критеріям, розглядатимуться для участі в програмі грошової допомоги:

 1. Особи та сім'ї:

  • Прибули до Словацької республіки після 01 січня 2024 року.
  • Є економічно незахищеними (наприклад, не мають постійної роботи або постійного джерела доходу, або джерело доходу нижче прожиткового мінімуму).
  • Не отримують допомогу від управління праці, соціальних питань та сім'ї (Úrad práce) Словаччини.
 2. Окрім вищезазначених умов, особи або сім'ї повинні відповідати хоча б одному з наступних критеріїв:

  • Ви є одинокою (-им) матір'ю або батьком або опікуном 2-х або більше дітей.
  • Ви є сім'я з 3-ма або більше дітьми.
  • Ви є одинокою (-им) матір'ю або батьком або у вашій сім'ї є хоча б одна дитина віком до 3 років.
  • Ви або дитина у вашій родині вважаєтесь особою з інвалідністю.
  • Вам 60 років і більше і у вас немає працюючого дорослого члена сім'ї.
  • Ви маєте серйозне захворювання.

Більше інформації можна знайти тут.

 
top