Skip to main content

Daubert Cromwell: Povznesenie filantropie na novú úroveň

| COMIN | aktuality
437 videní

Spoločnosť Daubert Cromwell je významným globálnym lídrom v oblasti zabezpečenia kvality a ochrany produktov, demonštruje svoj záväzok voči spoločnosti aj na Slovensku a pomáha aj prostredníctvom silnej firemnej filantropie.

Od začiatku vojny na Ukrajine firma aktívne pomáha kontaktnému miestu pre cudzincov v Nitre, Blue dot COMIN. Dva krát do roka podporuje tento projekt buď finančnou čiastkou alebo liekmi a potravinami. Veľmi milým gestom solidarity bol hneď začiatkom tohto roka, v januári, dar množstva darčekov priamo pre deti do COMINu.

Ďakujeme spoločnosti Daubert Cromwell za túto veľkú a milú pomoc.


Aký je význam firemnej filantropie

Vo svete plnom výziev a neistôt je firemná filantropia viac ako len altruistický čin. Je to investícia do spoločnosti a spoločenskej zodpovednosti. Tieto aktivity sa týkajú nielen veľkých korporácií, ale aj malých a stredných podnikov. Firmy tak môžu vytvárať významné zmeny vo svojich lokálnych komunitách a patria medzi hlavné motory pozitívnej zmeny.

Pozitívny vplyv na spoločnosť

Firmy, ktoré sa aktívne zapájajú do filantropických aktivít zvyšujú svoj vplyv nielen vo svojom priemysle, ale aj v komunite. Táto forma zodpovednosti prispieva k vytváraniu pozitívneho obrazu značky, čo môže ovplyvniť spotrebiteľské rozhodnutia a lojalitu zákazníkov. Aktívne zapájanie sa do filantropických projektov vedie vo firmách aj k zlepšeniu tímovej dynamiky a pracovnej morálky. Zamestnanci majú tendenciu byť hrdí na svoju prácu, keď vidia, že ich firma prispieva k lepšiemu svetu.

Investície mimo finančných príspevkov

Firemná filantropia sa netýka len finančných príspevkov. Firmy ako Daubert Cromwell podporujú neziskové organizácie aj poskytovaním iných darov, ako sú potraviny, lieky, dobrovoľnícka práca, ale aj rôznymi formami školení a mentorstva. Táto forma angažovanosti vedie k vytváraniu trvalejšieho a hlbšieho vplyvu a neziskové organizácie tak môžu vo svojom okolí pomáhať napríklad odídencom, utečencom, ľuďom bez domova, či ľudom, ktorí sa dostali do pásma chudoby.

Firemná filantropia je investíciou do budúcnosti

V konečnom dôsledku je firemná filantropia investíciou do budúcnosti. Firmy, ktoré berú svoju spoločenskú zodpovednosť vážne, môžu prispieť k vytváraniu udržateľnejšieho a spravodlivejšieho sveta. Ako taká sa firemná filantropia týka nielen akcionárov a zamestnancov, ale celej spoločnosti, ktorú ovplyvňuje a vytvára. Je to investícia so značným návratom, ktorý je cítiť nielen vo finančných výsledkoch, ale aj v pozitívnych sociálnych a environmentálnych zmenách.

 

Niekoľko fotografií z odovzdávania darčekov

top