Skip to main content

Oslava 32. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny

| COMIN | aktuality
272 videní

Dňa 24. augusta 2023 sa v nitrianskej synagóge konalo podujatie venované ucteniu si statočnosti a nezlomnosti Ukrajincov a Ukrajiniek. Stretnutie bolo zároveň aj symbolickým vyjadrením vďaky Slovensku, a najmä mestu Nitra za prejavenú solidaritu voči Ukrajincom.

Program podujatia zahŕňal rôznorodé aktivity, akými boli napríklad ukrajinské piesne a básne, prednáška s názvom „Ukrajina včera a dnes“, výroba ukrajinských odznakov, maľovanie ukrajinských motívov na tričká, workshop výroby sviečok s ukrajinskými motívmi a podobne.

Účastníci tak mali možnosť sa stretnúť, porozprávať, viesť spoločné rozhovory, ale aj pochutnať si na autentickom ukrajinskom občerstvení a zažiť tak kultúru a chuť tejto krajiny. Stretnutie slúžilo nielen na oslavu ukrajinskej identity, ale aj na prehlbovanie väzieb medzi Ukrajincami a miestnymi obyvateľmi Nitry.

Vážení Ukrajinci, prijmite čo najúprimnejšie blahoželanie pri príležitosti 32. výročia nezávislosti Ukrajiny!

Cesta Ukrajincov k samostatnému štátu

Deň nezávislosti Ukrajiny predstavuje významný štátny sviatok, ktorý je každoročne oslavovaný 24. augusta. Tento dátum si krajina pripomína ako deň, kedy bola v roku 1991 vyhlásená samostatnosť štátu. Ukrajina získala svoju nezávislosť v súvislosti s rozpadom Sovietskeho zväzu, pričom proces rozpadu bol inicializovaný pobaltskými krajinami už na jar roku 1990. V rámci tohto procesu sa Litva stala prvou krajinou, ktorá vyhlásila svoju nezávislosť dňa 11. marca 1990. 4. mája 1990 sa pridalo Lotyšsko, 20. augusta 1991 Estónsko.

24. august 1991 sa stal významným okamihom pre nezávislosť Ukrajiny. Vtedy Najvyšší soviet Ukrajinskej socialistickej republiky oficiálne oznámil vyhlásenie nezávislosti na svojom mimoriadnom zasadnutí. Konsolidácia tohto kroku bola potvrdená v neskoršom referende v decembri toho istého roku, ktoré sa tešilo viac ako 84 percentnej účasti. V tomto referende vyjadrilo svoju podporu vyhláseniu nezávislosti Ukrajiny 92 percent hlasujúcich občanov. Následne, dňa 8. decembra 1991, zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Bieloruska podpísali Zmluvu o založení Spoločenstva nezávislých štátov, čím definitívne ukončili existenciu Sovietskeho zväzu.

Sviatok štátnej vlajky Ukrajiny

Deň pred sviatkom Nezávislosti Ukrajiny sa oslavuje aj sviatok štátnej vlajky Ukrajiny. Táto vlajka sa 23. augusta 1991 prvý krát vniesla do ukrajinského parlamentu a následne sa 4. septembra 1991 oficiálne vztýčila nad parlamentom. Tento sviatok je pre Ukrajincov rovnako dôležitý. Vlastná vlajka symbolizuje aj slobodu a nezávislosť. Modrý pruh na vlajke z historického hľadiska symbolizuje jemné, pokojné a mierové nebo, žltý pruh symbolizuje pšeničné polia. Ukrajina sa v celosvetovej produkcii pšenice nachádza na 7. mieste. Sviatok štátnej ukrajinskej vlajky naznačuje, že sa blíži jeden z najhlavnejších sviatkov celej krajiny a to Deň nezávislosti.

informačné zdroje:

1/ https://www.ta3.com
2/ https://slovakia.representation.ec.europa.eu3/ wikipedia
3/ text k udalosti MAREENA

Pozrite si krátke video a niekoľko fotografií z tohto slávnostného podujatia

 

Fotografie z podujatia

top