Skip to main content

podujatie Slovenská humanitná rada
podujatie Blue Dot COMIN
Hra „In search of Alaskan treasures“ / Гра "В пошуках скарбів Аляски"

2024-06-11-comin-hladanie-pokladov
Kategória:
voľnočasová aktivita
Date
13. jún 2024 15:00

Podujatie je vhodné pre cudzincov aj Slovákov. Podujatie je vhodné len pre deti.

Запрошуємо підлітків (12+) взяти участь у грі "В пошуках скарбів Аляски". Гра з елементами фінансової грамотності вчить вибирати найкращі стратегії у комунікації та прийнятті рішень. Протягом гри кожен учасник зрозуміє, які стратегії прийняття рішень існують, діагностує свою найчастіше використовувану стратегію комунікації при прийнятті рішень з іншими та зрозуміє користь кожної стратегії. А ще дізнається, як дії та прийняті рішення інших людей впливають на його власні рішення. Гра надає багато енергії, драйву та класних ситуацій, які переносять учасників у часи золотошукачів на Алясці.

Місця обмежені, тому потрібно записуватися за номером +421947924753 або +421911055889.

Pozývame tínedžerov (12+) , aby sa zúčastnili hry „In search of Alaskan treasures“. Hra s prvkami finančnej gramotnosti ich učí vyberať si najlepšie stratégie v komunikácii a rozhodovaní. Počas hry každý účastník pochopí, aké stratégie rozhodovania existujú, diagnostikuje svoju najčastejšie používanú komunikačnú stratégiu pri rozhodovaní s ostatnými a pochopí výhody jednotlivých stratégií. Naučia sa tiež, ako konanie a rozhodovanie iných ľudí ovplyvňuje ich vlastné rozhodnutia. Hra poskytuje veľa energie, drajvu a parádnych situácií, ktoré účastníkov prenesú do čias aljašskej zlatej horúčky.

Počet miest je obmedzený, preto sa musíte zaregistrovať na čísle +421947924753 alebo +421911055889.

 
 

Všetky termíny:

  • 11. jún 2024 15:00
  • 13. jún 2024 15:00
top