Skip to main content

podujatie MAREENA
„Spletené“ - stretnutie v kruhu žien / women's circle / зустріч в колі жінок

2024-04-24-mareena-nitra-sekac
Kategória:
komunitné podujatie
Date
18. jún 2024 17:30
Miesto konania:
1349/11, Kupecká, Staré Mesto, Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj, Západné Slovensko, 949 01, Slovensko
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie je vhodné pre cudzincov aj Slovákov. Podujatie je vhodné len pre dospelých.

Nitrianska Mareena a Sekáč♥️ Vás pozývajú na pravidelné stretnutie v kruhu žien, kde sa stretnú ženy zo Slovenska, či iných krajín a priučia sa čaru ručnej práce s vlnou. 👩‍🦳👱‍♀️🧕👩
Zdanlivo nudné štrikovanie či háčkovanie pomohlo ženám s ihlicami v dejinách prekonať takmer každý problém. Napriek tomu sme na štrikovanie takmer zabudli. Príďte a spoločne oprášiť staré ihlice či háčiky a stráviť príjemný večer na krásnom mieste a v spoločnosti šikovných ľudí.
💙Pozývame vás na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Sekáči (Kupecká 11) od 17:30.💙

🎈 Budeme radi ak si na podujatie prinesiete už svoje začaté projekty, svoje ihlice a vlnu, aby ste si nedokončené diela mohli zobrať so sebou domov a pracovať na nich ďalej.
🗣️ Stretnutie bude prebiehať v slovenčine, ale pre rozumieme aj anglicky, nemecky, prípadne ukrajinsky. Ak je slovenčina pre niekoho druhým jazykom, je to ideálna príležitosť na jej precvičovanie.
👥 Vstup je voľný. Nie je potrebná registrácia, stačí prísť o 17:30 priamo na stretnutie do Sekáča.
🥤 Pripravené bude aj malé občerstvenie.
*Chceme mať spomienky, a preto sa na vás aj na tomto podujatí niekedy môžeme pozerať cez fotoaparát.
**Podujatie organizujeme v spolupráci s našimi dobrovoľníčkami. Program angažovanosti realizuje svoje aktivity aj vďaka podpore Hewlett Packard Enterprise (HPE).

miesto podujatia: https://maps.app.goo.gl/smNFfKiqZcCoFxJb8


Mareena Nitra and Sekáč♥️ invite you to a regular meeting in the circle of women, where women from Slovakia and other countries will meet and learn the art of handwork with wool. 👩‍ 👱‍♀️🧕👩
Seemingly boring knitting or crocheting has helped women with needles to overcome almost every problem in history. Nevertheless, we almost forgot about knitting. Come and dust off old needles or hooks together and spend a pleasant evening in a beautiful place and in the company of handy people.
💙We invite you to a regular meeting that will take place in Sekáč (Kupecká 11) starts at 17:30.💙

🎈 We will be happy if you bring your already started projects, your needles and wool to the event, so that you can take your unfinished works home with you and continue working on them.
🗣️ The meeting will be held in Slovak, but we also understand English, German, or Ukrainian. If Slovak is a second language for someone, this is an ideal opportunity to practice it.
👥 Entry is free. Registration is not necessary, just come to the meeting at Sekáč at 17:30.
🥤 A small snack will also be prepared.
*We want to make memories, so sometimes we can look at you through the camera at this event as well.
**We organize the event in cooperation with our volunteers. The engagement program also implements its activities thanks to the support of Hewlett Packard Enterprise (HPE).

place of the event: https://maps.app.goo.gl/smNFfKiqZcCoFxJb8


“Переплетені” -

Mareena в Нітрі та Sekáč♥️ запрошують на регулярні зустрічі в колі жінок, де жінки зі Словаччини та інших країн зустрінуться та навчатимуться мистецтву ручної роботи з вовною. 👩‍ 👱‍♀️🧕👩
Здавалося б, нудне в’язання спицями або гачком допомагало жінкам подолати майже всі проблеми в історії. Проте, про в'язання ми майже забули. Приходьте разом почистити старі спиці чи гачки та провести приємний вечір у гарному місці та компанії.
💙Запрошуємо на чергову зустріч, яка відбудеться в Sekáč (Купецька 11) о 17:30.💙

🎈 Ми будемо раді, якщо ви принесете на захід вже свої розпочаті проекти, свої спиці та шерсть, щоб ви могли забрати свої незавершені роботи додому та продовжити над ними працювати.
🗣️ Зустріч буде проходити словацькою, але ми також розуміємо англійську, німецьку чи українську. Якщо словацька для когось є другою мовою, це ідеальна можливість попрактикуватися нею.
👥 Вхід вільний. Реєстрація не потрібна, просто прийдіть на зустріч у Sekáč о 17:30.
🥤 Також буде приготовлена ​​невелика закуска.
*Ми хочемо залишити спогади, тому іноді ми також можемо подивитися на вас через камеру на цій події.
**Захід організовуємо спільно з нашими волонтерами. Програма залучення також реалізує свою діяльність завдяки підтримці Hewlett Packard Enterprise (HPE).

місце проведення заходу: https://maps.app.goo.gl/smNFfKiqZcCoFxJb8

 
 

Všetky termíny:

  • 9. apríl 2024 17:30
  • 23. apríl 2024 17:30
  • 7. máj 2024 17:30
  • 21. máj 2024 17:30
  • 4. jún 2024 17:30
  • 18. jún 2024 17:30
top