Skip to main content

O grantovom programe NITRA POMÁHA UKRAJINE

| Nitrianska komunitná nadácia

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlásila 14. apríla 2022 grantový program na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Cieľom programu Nitra pomáha Ukrajine bolo zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam v Nitre, ktoré poskytujú pravidelnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. O podporu sa tiež mohli uchádzať odídenci z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko v našom meste. Cieľom programu bolo pomôcť im v krízových situáciách ohrozujúcich ich životy a zdravie.

Poskytnuté granty boli použité na pokrytie nákladov ako sú:

  • Zakúpenie materiálneho vybavenia potrebného na realizáciu rôznych programov pomoci odídencom (napr. zakúpenie pomôcok na inkluzívne vzdelávacie a voľnočasové programy, zakúpenie materiálno technického vybavenia pre organizácie zabezpečujúce potravinovú a inú nefinančnú pomoc odídencom)
  • Zabezpečenie kapacít odborného personálu poskytujúceho pomoc odídencom (prekladatelia, psychológovia, tútori)
  • Preplatenie jazykových kurzov SJ odídencom
  • Preplatenie liekov, zdravotných pomôcok, stravy pre deti do 2 rokov, špeciálnych potravín vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia, preplatenie lekárskeho úkonu nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti. Tieto náklady budú posudzované v nadväznosti na akútnosť situácie ohrozujúcej životy a zdravie odídencov.
  • Ostatné náklady, ktoré priamo súvisia s pomocou odídencom

Geografický záber programu bolo mesto Nitra a maximálna výška podpory na jeden projekt bola 500 Eur.

O poskytnutí grantu rozhodovala nezávislá komisia, zložená z členov správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie, zástupcov Mesta Nitra a expertov z Nitry v oblasti humanitárnej pomoci.

„Táto grantová výzva priamo súvisela s verejnou zbierkou „Nitra pomáha Ukrajine“, ktorú sme vyhlásili 23. marca. K 1. júnu sme od individuálnych darcov vyzbierali viac ako 2800 Eur. Firemný darca – spoločnosť Heineken Slovensko, daroval sumu 5000 Eur.
Aktuálne je celá vyzbieraná finančná čiastka zo zbierky na pomoc Ukrajine prerozdelená medzi 15 projektov. V tomto čase preto už žiadosti o grant v grantovom programe Nitra pomáha Ukrajine dočasne neprijímame. V grantovom programe budeme pokračovať v októbri 2022 na základe daru od THOMAS SILL FOUNDATION a THE WINNIPEG FOUNDATION, hovorí Ľubica Lachká, správkyňa NKN.

Anotácie podporených projektov nájdete tu: https://www.nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-nitra-pomaha-ukrajine-2022-6-kolo-1.pdf

Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in PolandOdkazy na súvisiace články na stránkach Nitrianskej komunitnej nadácie

Verejná zbierka Nitra pomáha Ukrajine

Grantová výzva Nitra pomáha Ukrajine

Podpora prvých dvoch projektov Nitra pomáha Ukrajine

Podpora projektov už v troch kolách

Dočasná uzávierka grantového programu Nitra pomáha Ukrajine

Dobro-vešiak a kýblik plný peňazí...


Partneri programu Nitra pomáha Ukrajine

top