Skip to main content

Príjemné spomienky na úprimné stretnutia

| Iryna

Život pre Ukrajincov, ktorých vojna vyhnala z domovov, teraz nadobúda osobitnú hodnotu. Každý utečenec má spomienky a straty, veľkú bolesť, s ktorou sa vyrovnáva po svojom.

Podporné stretnutia pre utečencov z Ukrajiny, ktoré sa konajú vďaka Slovenskej humanitárnej rade, sú medzi dospelými aj deťmi veľmi žiadané.

Stretnutia pre dospelých vedie trénerka z Ukrajiny Iryna Stegostenko v učebnom priestore K7, voľný čas detí v Detskom centre voľného času Domof kreativity viedli zamestnanci a dobrovoľníci UNHCR a COMIN.

Zakaždým, keď si ženy po takýchto stretnutiach narovnajú ramená, zažiaria im oči a nájdu sa riešenia. Deti sú po stretnutiach veselé, otvárajú sa a začínajú snívať. 4. júna 2022 bolo prvé stretnutie venované téme „Psychológia vojny“. Práve na tomto stretnutí sa zvažovali možné reakcie na stres na fyziologickej a psychologickej úrovni. Analyzovali sme prejavy a reakcie na stres u starších detí a analyzovali sme možné dôsledky. Všetci prítomní mali možnosť otestovať svoje emocionálne a psychické rozpoloženie a vybrať si účinné nástroje pre podporu pre seba a svoje deti. Účastníci si na sebe vyskúšali všetky praktiky regulácie svojho stavu, bolo veľa otázok, na ktoré dostali odpovede všetci.

11. júna 2022 bolo stretnutie venované komunikáciiOsobitosti komunikácie počas vojny“ s deťmi a dospelými. Ženy na stretnutí hovorili o svojej ťažkej situácii, o tom, čo zvládli a čo potrebuje pomoc. Prítomní pochopili a precvičili si budovanie vzťahov v stresových a vypätých situáciách, naučili sa najlepší algoritmus na komunikáciu s deťmi. Stretnutie prinieslo veľa tepla, podpory a nádeje posunúť sa ďalej.

Dňa 18. júna 2022 sa uskutočnilo tretie podporné stretnutie pre Ukrajincov „Krídla Ukrajiny“. Ide o stretnutie, kde každý utečenec pocítil svoju silu, vnútornú a vonkajšiu podporu, silu Ukrajiny, ktorá pomáha v ťažkých časoch. Pracovitosť, voľnomyšlienkárstvo, neskrotnosť, talent, pestovanie ku koreňom... a mnohé ďalšie veci, ktoré Ukrajinky uznali za súčasť ukrajinskej DNA. Každá žena odchádzala z podujatia motivovaná budovať svoj život ďalej, pochopila svoje silné stránky a podporu, snívala a dosahovala svoje ciele.

Dňa 25.6.2022 bolo stretnutie „Riešenie zložitých problémov s dospelými a deťmi“ ukončené. Účastníci sa oboznámili s algoritmom nenásilnej komunikácie, oboznámili sa s teóriou Marshalla Rosenberga.

Nateraz sa skončila séria júnových podporných stretnutí pre deti a dospelých z Ukrajiny. Tieto stretnutia sú veľmi žiadané a úspešné pri dosahovaní cieľov, ktoré sme si stanovili. Ľudia si dajú do poriadku myšlienky, začnú plánovať svoj život, pokračujú v živote v nových podmienkach. Už teraz preto plánujeme akcie na august – september a sme pripravení na ne všetkých pozvať.

informácia v ukrajinskom jazyku

top